Kælderrenovering

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på kælderrenovering. Vi kan forøge lofthøjden og anvendeligheden af jeres kælder. Vi kan stå for en totalentreprise hvor vi ordner det hele, eller vi kan udføre en mindre del af jeres kælderrenovering, for eksempel stå for understøbningen eller dræn omkring huset.
Prisen på hvad det koster at udgrave en kælder afhænger af mange faktorer såsom: Størrelsen på kælderen, jordbundsforhold, den ønskede lofthøjde, stand og dybde af eksisterende fundament, husets alder, mængden af indvendige vægge der skal understøbes, placering af vandledning og kloakering, ønskes dræn lagt i gulvet, isolering af kældervægge og udvendigt dræn om huset. Kontakt os for et uforpligtigende tilbud på kælderrenovering – vi giver gerne et tilbud på en fast pris på kælderudgravning og eventuelle tillægsydelser.

Hvilke dele kan en kælderrenovering bestå af ?

 • Indhentning af tegning over kælder, eksisterende kloak og vand
 • Jordbundsundersøgelse af geotekniker
 • Tegning af entrepriseforsikringer
 • Eventuelt nedtagelse af eksisterende kælderloft
 • Eventuelt ændret planløsning i kælderen for mere åbenhed
 • Opbrydning og bortkørsel af eksisterende kældergulv
 • Fundering/understøbning af udvendige og indvendige kældervægge
 • Indvendig udgravning af kælderen
 • Bortkørsel af jord med videre
 • Udlægning af kapilarbrydende lag og drænslager i gulv
 • Udlægning af gulv isolering (lovkrav om minimum 30 cm)
 • Armeringsnet af jern udlægges hvorpå eventuel slanger til gulvvarme fastgøres
 • Nye elledninger lægges i gulvet, samt eventuelt tomrør til internet/TV
 • Nye vandledninger etableres
 • Ny kloak etableres
 • Gulvet radon-sikres, både indvendige og udvendige vægge bør sikres. Radon er en kræftfremkaldende gas som kan komme op i kældre og huse via undergrunden
 • El og VVS fræses ind i kældervægge og føres eventuelt ovenpå
 • Reparation af indvendige vægge -eventuelt pudsning af vægge
 • Udvendig udgravning rundt om huset
 • Husets udvendige sokkel behandles og gøres vandtæt
 • Udvendig isolering af kældervægge, drænplader og omfangsdræn etableres
 • Hurtigtdrænende småstenslag fyldes i udgravningen rundt om huset
 • Nyt betongulv støbes.
  Nye vinduer og døre i kælderen isættes
 • Nyt loft og eventuelt lydisolering i loft opsættes
 • Udvendig og indvendig kældertrappe forlænges eller etableres

Kælderrenovering – Vigtigt!

VIGTIGT: En kælderrenovering der involverer en udgravning af kælderen kan, hvis det ikke er udført korrekt, skade eller underminere hele dit hus, så det i værste fald styrter sammen eller må rives ned. Forsikringen dækker ikke hvis der er begået grove fejl i forhold til hvordan man burde have udført arbejdet. Vi synes at en udgravning af kælder er et job for professionelle, sørg for at forsikringer er i orden før der graves og søg professionel vejledning inden projektet sættes i gang – for eksempel hos os.